Παρασκευή, 17 Απριλίου 2009

Today is a 'doomy' day


THE CRY OF MANKIND

You can't expect to see him and survive
You'll swallow his tongue of thorns
His mouth, dripping with flies
In his glorious kingdom of fire
But I believe he wept
I will make them all lie down
Down where hope lies dying
With lust, you're kicking mankind to death
We live and die without hope
You tramp us down in a river of death
As I stand here now, my heart is black
I don't want to die a lonely man
This is a weary hour
This is a weary hourmusic/lyrics:My dying bride


"A dawn without God"
WITHOUT GOD

"Human Birds Watch the Sky
Where Dark formations sail
Infecting the area of God
"JHVA ELOHIM METH"

I am God creator of Life
I am God Enchanter of Death
Death - that now marks you
Life - that slowly pass away

Screams of fear, dismembering the wind
Helpless souls drowning in Pain
But storms of dawn...
A dawn without God

My spirit filled with hate sets free
The force of the Golden Dawn
Without God
Entomb your fear

The spirit is free
Jhva Elohim Meth
Satan laughs
Jhva Elohim Meth

I raise my fist
To the sky
Swear the Ancient oath of Black
The lambs shall bleed
Eternally bleed
God is Dead and shall forever be..."music/lyrics: Katatonia

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

Sentient


"Distractions from the truths we dare not face...
At the edge of the universe, there are a million angels..."
(Anathema)


Aφιερωμένο για τα θύματα του σεισμού, στην ιταλική πόλη Λακουίλα. Δεν το χωράει ο νους, πόσο εύκολα και αιφνιδιαστικά μπορεί να σταματήσει ετούτο εδώ το πανηγύρι που λέγεται... ζωή.